"Právník je tím, čím se zákony marně
snaží být - srozumitelnou mapou práv
a povinností občana."

JUDr. Jiří Urban

JUDr. Jiří Urban

problematika bytů, nebytových prostor a správy domů
dědické právo
autorské právo
nekalá soutěž, právo nehmotných statků, ochranné známky
JUDr. Ivan Solil

JUDr. Ivan Solil

trestní právo
občanské právo
právo obecního a krajského zřízení
správní právo
JUDr. Martin Solil

JUDr. Martin Solil

trestní právo
občanské a obchodní právo
zdravotní právo
právo duševního vlastnictví
právní vztahy k nemovitostem
JUDr. Eva Nekolná

JUDr. Eva Nekolná

právní vztahy k nemovitostem a bytům
prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě
rodinné právo
JUDr. Tomáš Richtr

JUDr. Tomáš Richtr

občanské právo
obchodní právo, právo obchodních korporací právo obecního a krajského zřízení, veřejné zakázky
Mgr. Lucie Kindlmannová

Mgr. Lucie Kindlmannová

občanské právo
problematika bytů, nebytových prostor a správy domů
trestní právo
exekuční řízení
JUDr. Sandra Linkeová

JUDr. Sandra Linkeová

občanské právo a obchodní právo
správní právo
právo životního prostředí (se zaměřením na proces EIA)
stavební právo
JUDr. Jana Klimentová

JUDr. Jana Klimentová

právo směnečné
vymáhání pohledávek
trestní právo
obchodní právo
KONTAKT

Advokátní kacelář - Solil, Linke, Richtr a spol.
Vodičkova 41/39, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 152 015   fax.: +420 224 152 018
email:
Pobočka Slaný
Komenského nám. 37, 274 01 Slaný
tel.: +420 312 522 204   fax.: +420 312 520 772
email: