Informace k mimosoudnímu řešení sporů mezi advokátem a klientem


Rádi bychom informovali naše klienty, kteří jsou současně spotřebiteli (tj. fyzickými osobami, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání), že se na vztah, který je nebo bude založen smlouvou s naší advokátní kanceláří (resp. s našimi advokáty) vztahují příslušná ustanovení zákona č. 534/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V souladu s tímto zákonem upozorňujeme klienty – spotřebitele, že v případě, kdy nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, má klient možnost obrátit se na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).

Advokátní kancelář
Solil, Linke, Richtr & spol.
Vodičkova 791/39
110 00 Praha 1
tel.: +420 224 152 015
fax: +420 224 152 018


Pobočka Slaný
Komenského nám. 37
274 01 Slaný
tel.: +420 312 522 204
fax: +420 312 520 772