NÁŠ TÝM


Advokátní kancelář Solil, Linke, Richtr & spol. je kancelář střední velikosti, sídlící v samém centru Prahy. Svoji činnosti dále provozuje prostřednictvím pobočky ve Slaném na adrese Komenského 37. Advokátní kancelář byla založena třemi společníky v roce 1994. Od té doby se její tým rozrostl o další zkušené advokáty. Od svých začátků se advokátní kancelář věnovala poskytování právních služeb ve všech právních oborech se zaměřením na obchodní právo, právo nemovitostí a agendu spojenou s bytovou problematikou. Postupem času svoji specializaci rozšířila i o další aktuální právní oblasti.

Advokátní kancelář Solil, Linke, Richtr & spol. má v současné době 7 spolupracujících advokátů, externě spolupracuje s renomovanými znalci z oboru oceňování nemovitostí, pohledávek a jiných druhů majetku pro účely daňových přiznání, vkladů do obchodních společností aj., a s účetními a daňovými kancelářemi. Všichni společníci a trvale spolupracující advokáti jsou členy České advokátní komory.

Advokátní kancelář trvale spolupracuje se širokým okruhem notářských kanceláří v obvodu Městské části Praha 1 a na Kladně, čímž je zajištěna operativní spolupráce notáře tam, kde je zapotřebí sepis listin nebo osvědčení úkonů formou notářského zápisu a ověřování pravosti podpisů a listin.

Advokátní kancelář dále trvale spolupracuje s Exekutorským úřadem Praha 10 Mgr. Jana Pekárka, soudního exekutora. Díky tomu je umožněna efektivní činnost při zajištění výkonu rozhodnutí, zejména při vymáhání pohledávek.