JUDr. Eva Nekolná


JUDr. Eva Nekolná
advokátka
Vzdělání
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (promoce 1986)
Odborný profil
1986 – 1993 Státní arbitráž ČR
1994 – 1996 čekatel v komerčněprávní kanceláři
od 1996 zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory
od 2003 advokátní kancelář Solil, Linke, Richtr & spol.
Specializace
občanské právo - zejména:
právní vztahy k nemovitostem
problematika bytů, nebytových prostor a správy domů
prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě
problematika společenství vlastníků jednotek
rodinné právo
zastupování před soudy v občanskoprávních věcech
vymáhání pohledávek v exekučním řízení
Jazyky
angličtina