JUDr. Ivan Solil


JUDr. Ivan Solil
advokát, zakládající člen advokátní kanceláře
Vzdělání
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (promoce 1983)
Rigorózní zkouška v roce 1987
Justiční zkouška v roce 1985
Odborný profil
od 1985 čekatel u Městské prokuratury v Praze
1986 jmenován prokurátorem
1986 - 1991 Městská prokuratura v Praze a Generální prokuratura ČR
od 1992 zapsán do seznamu advokátů České advokátní komory
1992 - 1994 advokátní kancelář Račok, Krampera, Vaněk a Solil
od 1994 advokátní kancelář Solil, Linke, Richtr & spol.
Specializace
trestní právo
občanské právo
právní vztahy k nemovitostem
obchodní právo, korporátní právo, závazkové právo
správní právo
právo obecního a krajského zřízení
Jazyky
anglický, ruský