JUDr. Jana Klimentová


JUDr. Jana Klimentová
advokátka
Vzdělání
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (promoce 1979)
Rigorózní zkouška v roce 1981
Odborný profil
1980 – 1989 Ministerstvo zemědělství ČR
1989 – 1994 PZO Zenit
1994 – 1997 Ministerstvo pro správu národního majetku a privatizaci ČR
1997 – 2006 LIGNA a.s.
od 2001 členem Pražského sdružení Jednoty českých právníků
od 2006 advokátní kancelář Solil, Linke, Richtr & spol.
od 2010 zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory
Specializace
právo směnečné
vymáhání pohledávek
trestní právo
obchodní právo
občanské právo
Jazyky
Srbský