JUDr. Jiří Urban


JUDr. Jiří Urban
advokát
Vzdělání
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (promoce 1974)
Rigorózní zkouška v roce 1976
Odborný profil
1974 – 1993 Obvodní prokuratura pro Prahu 5, Obvodní prokuratura pro Prahu 9 a Městská prokuratura v Praze, netrestní agenda
1994 zahájení advokátní praxe
od 2001 advokátní kancelář Solil, Linke, Richtr & spol.
Specializace
občanské právo
právní vztahy k nemovitostem
problematika bytů, nebytových prostor a správy domů
dědické právo
autorské právo
obchodní právo, společnosti, závazkové právo, nekalá soutěž
právo nehmotných statků, ochranné známky
ústavní právo
správní právo
právo obecního a krajského zřízení
soudní řízení
exekuční řízení