JUDr. Martin Solil


JUDr. Martin Solil
advokát
Vzdělání
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (ukončena v roce 2013)
Rigorózní zkouška v roce 2017
Odborný profil
2008 –2009 student asistent v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners
2009 – 2013 student asistent v advokátní kanceláři Solil, Linke, Richtr & spol.
2011 a 2012 odborná stáž na Okresním soudu Praha - západ
2013 – 2014 advokátní koncipient v advokátní kanceláři Solil, Linke, Richtr & spol.
2014 – 2016 advokátní koncipient v advokátní kanceláři ARZINGER & PARTNERS
2016 - 2017 advokátní koncipient v advokátní kanceláři Solil, Linke, Richtr & spol.
Od února roku 2017 zapsán do seznamu advokátů České advokátní komory
Specializace
Trestní právo (včetně zákona o trestní odpovědnosti právnických osob)
Občanské a obchodní právo (se zaměřením na právo obchodních korporací)
Právo související s náhradou škody, či nemateriální újmy, včetně nároků vyplývajících z újmy na zdraví či usmrcení blízké osoby
Právní vztahy k nemovitostem (se zaměřením na real-estate transakce a právo související s bytovým spoluvlastnictvím)
Uplatňování nároků podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
Zastupování klientů ve sporech před soudy či jinými orgány veřejné správy (litigace)
Jazyky
Anglický (Cambridgeský certifikát FCE), německý (hovorově)