JUDr. Tomáš Richtr


JUDr. Tomáš Richtr
advokát, zakládající člen advokátní kanceláře
Vzdělání
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (promoce 1985)
Rigorózní zkouška v roce 1986
Odborný profil
1985 – 1990 POLDI SONP Kladno a Důl Slaný
1991 – 1994 Advokátní kancelář Hornová, Hrudka, Řípa & Tichý
od 1992 zapsán do seznamu advokátů České advokátní komory
od 1994 advokátní kancelář Solil, Linke, Richtr & spol.
Specializace
občanské právo
obchodní právo, právo obchodních korporací
právo obecního a krajského zřízení, veřejné zakázky