JUDr. Jiří Linke


advokát, zakládající člen advokátní kanceláře
Vzdělání
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (promoce 1984)
Rigorózní zkouška v roce 1988
Odborný profil
1986 – 1987 justiční čekatel u Městského soudu v Praze
1990 – 1994 Advokátní kancelář Hornová, Hrudka, Řípa & Tichý
od 1993 zapsán do seznamu advokátů České advokátní komory
od 1994 advokátní kancelář Solil, Linke, Richtr & spol.
Specializace
občanské právo
právní vztahy k nemovitostem
obchodní právo, korporátní právo, závazkové právo
správní právo
právo obecního a krajského zřízení
Jazyky
německý, ruský, anglický