POSKYTOVANÉ PRÁVNÍ SLUŽBY


Naše advokátní kancelář se orientuje na výkon advokacie v tradičních i v progresivních oblastech. Již od svého založení poskytujeme svým klientům právní služby v plném rozsahu sporné i nesporné agendy ve všech hlavních právních odvětvích.


Svým klientů poskytujeme právní služby spočívající v zastupování v řízení před soudy všech stupňů a jiných orgánů, v obhajobě v trestních věcech, v poskytování právních porad, v sepisování listin, ve zpracovávání právních rozborů a stanovisek a v dalších formách právní pomoci.
S ohledem na rozsáhlou rekodifikaci soukromého práva spočívající zejména v nástupu účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., (tzv. Nového občanského zákoníku) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jsme připraveni provést každého klienta nastalými právními úpravami. Současně garantujeme našim klientům, že veškeré dále uvedené právní služby poskytujeme plně v souladu s touto novou soukromoprávní úpravou, která podstatným způsobem zasahuje do občanskoprávní ale i veřejnoprávní sféry každého člověka.
Naším cílem je poskytovat služby nejvyšší kvality a k maximální spokojenosti klienta.