Byty a nebytové prostory


Nájemní vztahy
 • sepis nájemní a podnájemní smlouvy (zejména s ohledem na novou úpravu NOZ)
 • řešení sporů mezi pronajímateli a nájemci
 • právní pomoc při vymáhání dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nebytových prostor
 • výpověď z nájmu bytu či nebytového prostoru (právní pomoc poskytujeme jak pronajímatelům, tak i nájemcům)
 • řešení sporů o vyklizení bytu a nebytového prostoru
Bytová družstva, vlastníci bytových jednotek
 • právní pomoc při privatizaci domů a bytů
 • zakládání bytových družstev
 • sepis dohod o převodu členských práv a povinností
 • právní pomoc pro členy bytových družstev (např. při vyloučení z bytového družstva)
 • zakládání společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby dle zák. č. 89/2012 a následné řešení vztahů v rámci SVJ dle NOZ (např. smlouvy o výstavbě, smlouvy o převodech jednotek, prohlášení vlastníka a jeho změny, úprava stanov SVJ apod.)
 • vymáhání pohledávek společenství vlastníků jednotek a další úprava bytového spoluvlastnictví