Rodinné právo


Život leckdy přináší nutnost řešení lidsky i právně obtížných rodinných situací, přičemž se jedná pro klienta o citlivou oblast. Pro své klienty poskytujeme právní služby zejména v těchto záležitostech:

Manželské majetkové právo
 • předmanželská úprava majetkových poměrů budoucích manželů (právní poradenství ohledně tzv. předmanželských smluv)
 • úprava rozsahu a správy společného jmění manželů ve smluvním režimu (poradenství, řešení sporů)
 • vypořádání společného jmění manželů (sepis dohod, mimosoudní řešení sporů, zastupování v řízení)
Rozvod či jiný zánik manželství
 • sepis návrhu na rozvod manželství
 • zastoupení v řízení o rozvod manželství
 • majetkové práva a povinnosti při zániku manželství, včetně úpravy bydlení a úpravy výživného pro rozvedeného manžela
Péče o dítě
 • zastoupení v řízeních o svěření dítěte do péče (včetně poručenství, opatrovnictví a jiných forem péče o dítě)
 • úprava styku s dítětem (sepis dohod, zastoupení v řízení)
 • zastoupení v řízeních o určení či popření otcovství
 • právní pomoc při osvojování dítěte, včetně nové úpravy možnost osvojit zletilého
Výživné
 • úprava vyživovací povinnosti mezi rodiči a dětmi a předky a potomky, mezi manžely aj. (sepis dohod, zastoupení v řízení)