Pracovní právo


Pracovní právo v současné době zaznamenává celou řadu menších i razantnějších změn, jejichž sledování je pro laika leckdy velmi náročné. Neváhejte se tedy obrátit se svými otázkami na nás. Pro své klienty nabízíme zejména tyto právní služby:

 • právní pomoc pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • sepis právních rozborů a stanovisek, právní porady a konzultace
 • uzavírání pracovních smluv i dohod konaných mimo pracovní poměr
 • rozvázání pracovněprávních vztahů (právní pomoc, sepis listin aj.)
 • dohody o hmotné odpovědnosti (právní pomoc, sepis listin aj.)
 • konkurenční doložky
 • řešení sporů z pracovněprávních vztahů
 • právní pomoc při uplatňování nároků z neplatného ukončení pracovněprávních vztahů
 • řešení mzdových a jiných finančních nároků z pracovněprávních vztahů
 • odpovědnost za škodu, náhrada škody
 • zastupování před soudy a jinými orgány