Trestní právo


Účelem trestního řízení je náležité zjištění trestných činů a spravedlivé potrestání jejich pachatelů podle zákona. Trestní právo má místo pouze tam, kde jiné prostředky ochrany práv fyzických a právnických osob jsou vyčerpané, neúčinné nebo nevhodné. Ne vždy však orgány činné v trestním řízení postupují v souladu s těmito zásadami. Pro své klienty poskytujeme zejména tyto právní služby:

Právní pomoc před zahájením trestního stíhání
 • sepis trestního oznámení
 • právní pomoc při podání vysvětlení
Obhajoba v trestním řízení
 • zpracování právních posudků a stanovisek, porady, konzultace
 • obhajoba ve všech stádiích trestního řízení
 • účast na vyšetřovacích úkonech
 • přípustné vyhledávání důkazů svědčících ve prospěch klienta
 • sepis návrhů a podání (odvolání, stížností, dovolání, žádostí ve věcech vazby, žádostí o milost, žádostí ve věcech výkonu trestu aj.)
Zastupování mladistvých
 • právní pomoc a zastupování v trestním řízení vedeném proti mladistvým
 • právní pomoc a zastupování v řízení vedeném proti osobám mladších patnácti let
Právní pomoc poškozeným a obětem trestných činů
 • zastupování poškozeného ve všech stádiích trestního řízení
 • účast na vyšetřovacích úkonech
 • připojení se k trestnímu řízení s náhradou škody a zastupování v adhezním řízení
 • sepis návrhů a podání
 • právní pomoc obětem trestných činů, zajišťující plnou ohleduplnost ze strany orgánů činných v trestním řízení, tj. plně v souladu se zákonem č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů