Veřejná správa


Státní správa
 • zastupování ve správním řízení
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • zastupování ve stavebním řízení a řízení o územním rozhodnutí
 • porady a právní rozbory ve věcech stavebního zákona
 • zastupování při dalších jednání s orgány státní správy
 • právní pomoc ve věcech katastrálního práva
 • právní pomoc ve věcech živnostenského zákona
 • cizinecké právo (právní pomoc související s udělováním státního
 • občanství, se získáváním povolení k pobytu na území České republiky, ve věcech azylu aj.)
Komunální právo
 • problematika obcí a obecního zřízení
 • právní poradenství týkající se samosprávy obcí a měst
 • porady ve věci veřejných zakázek
 • právní rozbory a audity, konzultace
 • návrhy a realizace komplexního řešení zadané problematiky
Správní soudnictví
 • právní pomoc, sepis rozborů a stanovisek
 • sepis žalob proti rozhodnutí správního orgány, zastupování v řízení
 • sepis žalob proti nečinnosti správního orgánu, zastupování v řízení
 • sepis žalob na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, zastupování v řízení
 • sepis kasačních stížností, zastupování v řízení
Ústavní právo
 • právní rozbory, porady a konzultace ve věcech ústavního práva
 • podání ústavní stížnosti
 • zastupování v řízení před ústavním soudem